Zakres działalności
 

Kancelaria Prawna M. Moszczyńska & M. Moszczyński s.c. oferuje Państwu obsługę prawną, w tym m.in.:

 • reprezentowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości, organami administracyjnymi
  • Prawo karne - obrona oskarżonego w procesie karnym w tym r również w sprawach o charakterze skarbowym lub gospodarczym, reprezentowanie pozostałych stron postępowania karnego. Pomoc prawna świadczona jest na każdym etapie postępowania
  • Prawo cywilne –w pełnym zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym  prawo spadkowe - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, powództwo o zachowek
  • Prawo rodzinne i opiekuńcze - Prowadzenie spraw sądowych o rozwód lub separację, o alimenty, władzę rodzicielska, podział majątku wspólnego, rozdzielność majątkową, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa itp.
  • Prawo gospodarcze - obsługa podmiotów gospodarczych, zakładanie i likwidacja spółek, zmiany w spółkach prawa handlowego, sporządzanie opinii prawnych i projektów umów, windykacja należności
  • Prawo administracyjne i sądowo-administracyjne - reprezentacja klientów przed organami administracji w tym podatkowej oraz przed WSA i NSA
 • doradztwo prawne
 • negocjacje w imieniu Klienta